Zakończone Mikrogranty Wieruszów 2021
Mikrogranty Wieruszów 2021

W 2021 roku zrealizowaliśmy „Lokalny Program Mikrograntów Mikrogranty Wieruszów 2021" czyli wspólny projekt Gminy Wieruszów, Centrum Inwestycji SpołecznoEkonomicznych, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, współfinansowany ze środków Gminy Wieruszów i przez...

Miniatura
Zakończone Mikrogranty Wieruszów 2021
Łódź naukowa, Łódź akademicka edycja 2020 i 2021

Projekt jest realizowany w okresie od 15.02.2020r. 31.12.2021r. i obejmuje dwie edycje.  Edycja I (2020) 15.02.2020 31.12.2020 r. Edycja II (2021) 1.01.2021 31.12.2021 r. W ramach projektu zorganizowany jest konkurs regrantingowy, którego celem jest przeprowadzenie...

Miniatura
Zakończone Mikrogranty Wieruszów 2021
Moje miejsce na Ziemi

2019 r. 2020r. Fundacja ECES zrealizowała projekt Akademia Rodzica, konkurs „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji ORLEN "Dar Serca". Celem projektu było zwiększenie kompetencji społecznych i wychowawczych oraz rodzicielskich wśród 56 łodzian w okresie 1.10.2019 –...

Miniatura
Zakończone Mikrogranty Wieruszów 2021
Aktywny senior nasz klient

W 2018r. Fundacja ECES zrealizowała projekt „Aktywny senior nasz klient” współfinansowany przez MRPiPS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Wartość projektu:   78 050 zł.

Miniatura
Zakończone Mikrogranty Wieruszów 2021
Od spotkania do dialogu obywatelskiego

W IX.2017r.VI.2018r. Fundacja ECES zrealizowała projekt „Od spotkania do dialogu obywatelskiego Kawiarenka   obywatelska w Ozorkowie” w ramach konkursu Seniorzy w akcji realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków...

Miniatura
Zakończone Mikrogranty Wieruszów 2021
Nasza przyjazna przestrzeń. Seniorzy decydują

W 2016r. Fundacja ECES zrealizowała projekt „Nasza przyjazna przestrzeń. Seniorzy decydują” współfinansowany przez MPiPS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Wartość projektu: 143 290 zł.

Miniatura
Zakończone Mikrogranty Wieruszów 2021
Aktywny senior, dobry klient

W 2015r. Fundacja ECES zrealizowała projekt   „Aktywny senior, dobry klient” współfinansowany przez MPiPS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Wartość projektu: 66 350zł.

Miniatura
Zakończone Mikrogranty Wieruszów 2021
Aktywni ekonomicznie w NGO

W 2015r. Fundacja ECES zrealizowała projekt „ Aktywni ekonomicznie w NGO” w ramach P FIO 2015. Wzmocniono potencjał 10 organizacji pozarządowych z woj. łódzkiego z zakresu zarządzania i ekonomizacji działań. Wartość projektu: 104 750zł.

Miniatura