Zakończone Lokalny Program Mikrograntów
Lokalny Program Mikrograntów

Lokalny Program Mikrograntów to szansa na zwiększenie zaangażowania mieszkańców we wspólne działania na rzecz lokalnej społeczności.  Dzięki Programowi mieszkańcy budują sąsiedzkie więzi, organizują czas dla siebie i sąsiadów, aktywizują seniorów, zagospodarowują skwery, tworzą place...

Miniatura
Zakończone Centrum Usług Środowiskowych Powiatu Pajęczańskiego
Centrum Usług Środowiskowych Powiatu Pajęczańskiego

Tytuł projektu Centrum Usług Środowiskowych Powiatu Pajęczańskiego Nr umowy RPLD.09.02.0110BOO2/2100 Dofinansowanie w wysokości 1 827 168,45 zł  Centrum Inwestycji Społeczno Ekonomicznych wraz z partnerami Powiatem Pajęczańskim / Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,...

Miniatura
Zakończone Mikrogranty Wieruszów 2021
Mikrogranty Wieruszów 2021

W 2021 roku zrealizowaliśmy „Lokalny Program Mikrograntów Mikrogranty Wieruszów 2021" czyli wspólny projekt Gminy Wieruszów, Centrum Inwestycji SpołecznoEkonomicznych, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, współfinansowany ze środków Gminy Wieruszów i przez...

Miniatura
Zakończone Kobieca perspektywa zarządzania w sporcie
Kobieca perspektywa zarządzania w sporcie

Gdzie kobiety głosu nie mają? W polskim sporcie!  Tylko 10% członków zarządów związków sportowych w Polsce stanowią kobiety! I to bez znaczenia w zasadzie, o jakiej dyscyplinie mowa. Dlaczego chcemy i uprawiamy sport, ale nim nie zarządzamy? Dlaczego tak mało nas kontynuuje...

Miniatura
Zakończone DOTACJE NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
DOTACJE NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Pilotażowy program PUP Pajęczno oraz Inkubatora Działalności Biznesowej. Program zapewnia 6miesięczny staż, voucher szkoleniowy do 5000 zł oraz dotację na otwarcie działalności w wysokości do 30 000 zł   Tytuł projektu Projekt pilotażowy pn. „Inkubator działalności biznesowej model...

Miniatura
Zakończone DOTACJE NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Łódź naukowa, Łódź akademicka edycja 2020 i 2021

Projekt jest realizowany w okresie od 15.02.2020r. 31.12.2021r. i obejmuje dwie edycje.  Edycja I (2020) 15.02.2020 31.12.2020 r. Edycja II (2021) 1.01.2021 31.12.2021 r. W ramach projektu zorganizowany jest konkurs regrantingowy, którego celem jest przeprowadzenie...

Miniatura
Zakończone DOTACJE NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Moje miejsce na Ziemi

2019 r. 2020r. Fundacja ECES zrealizowała projekt Akademia Rodzica, konkurs „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji ORLEN "Dar Serca". Celem projektu było zwiększenie kompetencji społecznych i wychowawczych oraz rodzicielskich wśród 56 łodzian w okresie 1.10.2019 –...

Miniatura
Zakończone DOTACJE NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Aktywny senior nasz klient

W 2018r. Fundacja ECES zrealizowała projekt „Aktywny senior nasz klient” współfinansowany przez MRPiPS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Wartość projektu:   78 050 zł.

Miniatura