W trakcie realizacji DOTACJE NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Pilotażowy program PUP Pajęczno oraz Inkubatora Działalności Biznesowej.
Program zapewnia 6-miesięczny staż, voucher szkoleniowy do 5000 zł oraz dotację na otwarcie działalności w wysokości do 30 000 zł

 

Tytuł projektu: Projekt pilotażowy pn. „Inkubator działalności biznesowej- model powiatowych inkubatorów testowania pomysłów na działalność gospodarczą dla osób bezrobotnych chcących ubiegać się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej”

Źródło finansowania: projekt finansowany z budżetu  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Partner projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie

Cel i zadania projektu: 

Ideą projektu jest stworzenie  narzędzia do testowania pomysłów biznesowych w warunkach rynkowych przez osoby bezrobotne, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą i ubiegać się o dotacje na ten cel. Inkubator ma być częścią systemu przygotowania osób do prowadzenia  własnej działalności. Osoba skierowana jest na okres do 6 mc na staż do Inkubatora, gdzie korzystając z osobowości prawnej Inkubatora testuje w warunkach rynkowych swój pomysł biznesowy. Czas inkubacji ma pomóc w przetestowaniu pomysłu biznesowego w bezpiecznych warunkach. Jest to czas korzystania ze wsparcia doradców, możliwość szkolenia się.   Inkubator działała jako platforma on-line i prowadzona jest przez Fundację CISE www.inkubatorps.pl

 

Efektem projektu będzie:

  • Model testowania pomysłów biznesowych w ramach Inkubatora jako narzędzie pobudzania aktywności gospodarczej wśród osób bezrobotnych
  • Model tworzenia powiatowych Inkubatorów Działalności Biznesowej w Polsce

 

Grupa docelowa: osoby bezrobotne, które chcą założyć własną działalność gospodarczą i planują ubiegać się o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy.

Termin realizacji: październik 2021 - grudzień 2022

 

Kontakt:
Marta Smejda: msmejda@inkubatorps.pl, tel. 504 201 155