Fundacja Centrum Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (do 2020 roku Europejskie Centrum Edukacji Społecznej) prowadzi stałe działania od 2004 r. w woj. łódzkim i na terenie całego kraju. Działania fundacji dotyczą m.in.aktywności mieszkańców, ngo, grup nieformalnych, współpracy z JST, ekonomii społecznej, wzmacniania potencjału organizacji pozarządowych. Główny cel fundacji to aktywizacja społeczna, edukacja obywatelska i rozwój przedsiębiorczości społecznej.