W trakcie realizacji Lokalny Program Mikrograntów

Lokalny Program Mikrograntów to szansa na zwiększenie zaangażowania mieszkańców we wspólne działania na rzecz lokalnej społeczności. 

Dzięki Programowi mieszkańcy budują sąsiedzkie więzi, organizują czas dla siebie i sąsiadów, aktywizują seniorów, zagospodarowują skwery, tworzą place zabaw…Projekty mogą być realizowane przez organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy mieszkańców.


Kwota dofinansowania: 2.000 - 5.000 zł


W ramach Lokalnych Programów Mikrograntowych powstały m.in.:

 • wakacyjne kina plenerowe,
 • ławki na skwerach,
 • miejsca spotkań, altany,
 • turnieje szachowe,
 • zajęcia na pływalni dla seniorów,
 • pikniki integracyjne,
 • zajęcia plastyczne dla dzieci,
 • i wiele innych.

 

 Korzyści z realizacji Lokalnego Programu Mikrograntów:

1. Realizacja zadań samorządu w zakresie aktywizacji mieszkańców, w tym grup nieformalnych.

2. Aktywizacja mieszkańców do podejmowania własnej oddolnej aktywności.

3. Tworzenie warunków do rozwoju nowych i już działających organizacji pozarządowych.

4. Uzupełnienie istniejących już narzędzi partycypacji, np. Budżetu Obywatelskiego.

5. Alternatywa dla tradycyjnych dotacji dla organizacji pozarządowych: program realizowany jest w formie zakupu, gdzie płacą Państwo za efekt.


Tylko w latach 2014 - 2020 w ramach programu wsparliśmy ok 1500 mikrodziałań o łącznej wartości blisko 6 milionów złotych. Zaufało nam 16 samorządów województwa łódzkiego. Realizowaliśmy program na zlecenie gmin Drużbice, Gomunice, Lgota Wielka, Pabianice, Skomlin, Sokolniki, Stryków, Rzgów, Lubochnia, Ładzice, Złoczew, Wieruszów oraz Powiatu Piotrkowskiego i miast Sieradz, Kutno, Łódź.


OFERTA PROGRAMU

Przykładowe warianty:

 wariant 1 – 100.000 zł ze strony samorządu (od 16 do 20 projektów lokalnych)

 wariant 2 - 50.000 zł ze strony samorządu (od 8 do 15 projektów lokalnych)

 wariant 3 - 30.000 zł ze strony samorządu (od 4 do 6 projektów lokalnych)

 wariant 4 - 15.000 zł ze strony samorządu (od 4 do 7 projektów lokalnych)

 

Całkowity koszt obsługi zadania:

20% wartości zleceń, w tym: spotkania informacyjne, materiały informacyjne, organizacja wyboru realizatorów, wsparcie księgowe, doradcze na etapie składania, realizacji projektów przez mieszkańców samorządu, działania promocyjne, zapewnienie platformy online do przyjmowania i rozliczania wniosków.


ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWE WDROŻENIE I OBSŁUGĘ PROGRAMU OBEJMUJĄCE:

 • generator wniosków,
 • wsparcie doradcze dla wnioskodawców na etapie składanie i realizacji projektów,
 • obsługę formalną Programu obejmującą nabór, podpisywanie umów i rozliczanie mikrograntów
 • promocję programu w formie plakatów, ulotek, mediów społecznościowych,
 • zapewnienie udziału przedstawicieli samorządu w wyborze projektów,
 • obsługę formalno-prawną całości przedsięwzięcia

____

Operatorem programu jest Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS: www.opus.org.pl