2019 r.- 2020r. Fundacja ECES zrealizowała projekt Akademia Rodzica, konkurs „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji ORLEN "Dar Serca". Celem projektu było zwiększenie kompetencji społecznych i wychowawczych oraz rodzicielskich wśród 56 łodzian w okresie 1.10.2019 – 30.04.2020 poprzez organizację 2 trwających 24h cyklów warsztatowych nt. pozytywnej dyscypliny( łącznie 48 h ) i 2 warsztatu 7h nt. bezpieczeństwa w sieci. Wartość projektu: 15 000 zł.