W 2018r. Fundacja ECES zrealizowała projekt „Aktywny senior nasz klient” współfinansowany przez MRPiPS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Wartość projektu:  78 050 zł.