W trakcie realizacji Rozwój działań misyjnych Fundacji CISE


ROZWÓJ DZIAŁAŃ MISYJNYCH FUNDACJI CISE PRZEZ ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY
Wartość dofinansowania: 349 000 zł
Projekt zakłada rozwój instytucjonalny Fundacji CISE poprzez:
Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2025 roku. 


____
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO