W 2016r. Fundacja ECES zrealizowała projekt „Nasza przyjazna przestrzeń. Seniorzy decydują” współfinansowany przez MPiPS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Wartość projektu: 143 290 zł.