Oferta pracy: Instruktor/ka ds. reintegracji społecznej
 • 14 lutego 2024

Oferta pracy: Instruktor/ka ds. reintegracji społecznej

Centrum Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych poszukuje osoby na stanowisko:

Instruktor/ka ds. reintegracji społecznej w Centrum Integracji Społecznej 

 

Jeśli bliskie są Ci działania społeczne, masz doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, aktywizacji społecznej, wsparciu społeczno-zawodowym zapraszamy do kontaktu.

Szukamy osoby, która współtworzyć będzie usługi w ramach nowo tworzonego Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji Usług Lokalnych i Fundacji CISE. 

Szukamy  osób do  filii w  Zduńskiej Woli, Sieradzu (1 osoba) oraz  Kutnie (1 osoba) Twoje zadania na tym stanowisku:

 • Pomoc w opracowywanie indywidualnych planów reintegracji dla uczestników programu, z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości oraz celów zawodowych i społecznych.

 • Organizacja  szkoleń i warsztatów umiejętności społecznych, mających na celu zwiększenie szans uczestników na rynku pracy.

 • Monitorowanie postępów uczestników w realizacji ich indywidualnych planów reintegracji, w tym śledzenie ich rozwoju zawodowego i społecznego.

 • Prowadzenie dokumentacji związanej z procesem reintegracji, w tym sporządzanie sprawozdań, rejestrowanie postępów uczestników.

 • Utrzymywanie kontaktów z instytucjami wspierającymi reintegrację społeczną i zawodową, takimi jak urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe.

 • Organizacja działań promujących aktywizację społeczną uczestników, w tym inicjowanie projektów społecznych, wolontariatu, czy akcji lokalnych.


Umiejętności, które są konieczne by realizować planowane zadania:

 •  doświadczenie w pracy z osobami w trudnej sytuacji życiowej - doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi, bezrobotnymi, z problemami uzależnieniami lub innymi grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

 • znajomość rynku pracy i instytucji wsparcia - wiedza na temat rynku pracy, instytucji zatrudnienia socjalnego, systemów wsparcia społecznego i prawnych aspektów reintegracji.

 • umiejętności interpersonalne i komunikacyjne - zdolność do budowania relacji, empatia, umiejętność słuchania i komunikacji interpersonalnej.

 • umiejętności organizacyjne  - zdolność do planowania, koordynowania działań reintegracyjnych, zarządzania czasem i zasobami.

 • umiejętności negocjacyjne i mediacji - zdolność do rozwiązywania konfliktów, negocjacji i pracy w sytuacjach kryzysowych.

 • wiedza specjalistyczna - znajomość metod i technik reintegracji społecznej i zawodowej, w tym doradztwa zawodowego, szkoleń i warsztatów.

 • umiejętność pracy w zespole - zdolność do pracy w interdyscyplinarnych zespołach specjalistów (np. psychologów, doradców zawodowych, pracowników socjalnych).

 • otwartość na rozwój i uczenie się - gotowość do ciągłego podnoszenia kwalifikacji, śledzenia nowych trendów w dziedzinie reintegracji społecznej i adaptacji do zmieniających się warunków.


Wspaniale, jeśli posiadasz także:

 • wykształcenie - preferowane wyższe, o kierunku związanym z pracą socjalną, psychologią, pedagogiką, zarządzaniem w sektorze publicznym lub pokrewnym lub doświadczenie w pracy na stanowisku min. 3 lata

 • doświadczenie w kierowaniu zespołami;

 • Prawo jazdy kat.B


U nas otrzymasz:

 •  zatrudnienie min. 1/2 - 1 etat umowa o pracę  

 • pracę w dynamicznym zespole,

 • praca w systemie zadaniowym

 • wynagrodzenie w wysokości dla 1 etatu  5000-6000 zł brutto  

 • możliwość dokształcania, uczestnictwa w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.

Data rozpoczęcia pracy: od 1 marca 2024 r. (jednak w zależności od dostępności kandydata / kandydatki ze względu na dotychczasowe zobowiązania zawodowe dopuszczamy możliwość elastycznego podejścia do daty rozpoczęcia zatrudnienia  )

Nabór trwa do  26 lutego 2024.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV uwzględniającego opis doświadczenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych na adres: kontakt@cise.org.pl  Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi osobami.