W trakcie realizacji Inkubator Inicjatyw Obywatelskich

Fundacja CISE realizuje projekt pn. Inkubator Inicjatyw Obywatelskich, dotowany z Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020” finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. 

Projekt Inkubator Inicjatyw Obywatelskich ma na celu stworzenie warunków formalnych rozwoju grup nieformalnych podejmujących inicjatywy w społecznościach lokalnych. Projekt jest wynikiem obserwacji problemów grup obywatelskich m.in. w okresie pandemii w zakresie możliwości skutecznego podejmowania inicjatyw ze względu na brak osobowości prawnej. 

W ramach projektu powstanie Inkubator zapewniający 
a) osobowość prawną
b) obsługę formalną działań grup
c) wsparcie na etapie realizacji projektów
d) model do multiplikowania inkubatora dla innych organizacji.

Wartość projektu: 39 840,00zł.