W 2015r. Fundacja ECES zrealizowała projekt  „Aktywny senior, dobry klient” współfinansowany przez MPiPS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Wartość projektu: 66 350zł.