Zapraszamy na marcowy cykl warsztatów równościowych.

Warsztaty są bezpłatne, ale obowiązują wcześniejsze zgłoszenia.

Spotkamy się w formule online za pośrednictwem platformy ZOOM.

 

1.WARSZTATY DOTYCZĄCE RÓWNOŚCI PŁCI

11 marca 16.00-20.00

12 marca 9.00-17.00

zgłoszenia: https://bit.ly/3sesfj2

W trakcie warsztatów przyjrzymy się stereotypom związanym z płcią i ich wpływowi na funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie.

Poznasz podstawowe pojęcia związane z dyskryminacją kobiet i poćwiczysz rozpoznawanie jej przejawów.

Wspólnie zastanowimy się też, czy dyskryminacja ze względu na płeć to wyłącznie problem kobiet oraz jaką rolę pełni język w przeciwdziałaniu nierównemu traktowaniu kobiet i mężczyzn.

 

2. WARSZTATY DOTYCZĄCE RÓŻNYCH STOPNI SPRAWNOŚCI ORAZ DOSTĘPNOŚCI USŁUG

18 marca 16.00-20.00

19 marca 9.00-17.00

zgłoszenia: https://bit.ly/3LQKqD0

Dostępność usług i wyrównywanie szans w dostępie do dóbr to podstawowe narzędzia przeciwdziałania dyskryminacji. Celem warsztatów jest uwrażliwienie na różne stopnie sprawności/”niepełnosprawności” i zdobycie umiejętności uwzględniania potrzeb różnych grup w planowanych działaniach.

 

3. WARSZTATY DOTYCZĄCE SPOŁECZNOŚCI LGBT+

25 marca 16.00-20.00

26 marca 9.00-17.00

zgłoszenia: https://bit.ly/3JKoo2U

W trakcie warsztatów poszerzysz swoje kompetencje w zakresie rozumienia zjawiska dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową. Nauczysz się rozpoznawać przejawy homofobii i transfobii w kontekście społecznym. Dowiesz się czym jest stres mniejszościowy i w jaki sposób wpływa na funkcjonowanie osób ze społeczności LGBTQ+ w relacjach społecznych. Porozmawiamy także o sojusznictwie i działaniach włączających.


Serdecznie zapraszamy!