Utrwalone przez dziesiątki lat społeczne przekonanie Polaków, że sport to męskie zajęcie, męska dziedzina ekspercka i męski sposób spędzania czasu – to rzeczywistość, w której nadal trudno znaleźć przestrzeń dla kobiet i kobiecej perspektywy.

Według badań z 2020 r. w Polsce w klubach sportowych pracowało (łącznie z pracującymi społecznie) 55,4 tys. osób kadry szkoleniowej, w tym zaledwie 16,7% kobiet. Na poziomie związków zawodowych w 2021 r. działało łącznie 66 związków sportowych, które wyłoniły łącznie 10,1 członków kadry narodowej, spośród których 41 proc. stanowiły kobiety. W kadrze szkoleniowej jednak trenerki stanowiły niespełna 7 procent.

Wpływ kobiet na politykę polskich związków sportowych jest marginalny. Kobiety stanowią około 13% członków zarządów polskich związków sportowych, co oznacza, że ich wpływ na wyznaczanie kierunku rozwoju tych organizacji jest niewielki. Przy tak nielicznej reprezentacji kobiety nie mają szans przeforsować, a często nawet zaproponować korzystnych dla siebie rozwiązań. Kobiety stanowią absolutną mniejszość w zawodach związanych ze sportem.


RADY SPORTU
Z prawnego punktu widzenia rady sportu stanowią fakultatywną formę doradztwa, możliwą do powołania na każdym poziomie samorządu terytorialnego.

Na potrzeby tego dokumentu krótkim badaniem socjologicznym zostały objęte rady sportu miast wojewódzkich. Osiemnaście miast 
rozrzuconych po terytorium całego kraju, o szerokim spektrum, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców (od Gorzowa Wielkopolskiego – blisko 120 tys. poprzez Białystok – 294 tys., aż po Warszawę – 1 mln 860 tys. ludności), bogactwo bazy sportowej, siatkę klubów sportowych oraz dostępność usług może stanowić egzemplifikacje, w jaki sposób funkcjonują owe ciała doradczo-opiniujące w Polsce. 

Przygotowałyśmy materiał, który daje wgląd w sytuację kobiet w przestrzeni sportowej. Przybliża także sposób funkcjonowania rad sportu, które jako lokalne organy opiniodawczo-doradcze mogą z powodzeniem uczestniczyć w polityce wyrównywania szans.


Oprócz tego, starałyśmy się 
przybliżyć przykładowe dobre praktyki z zagranicy, które mogą posłużyć jako inspiracje do działania. W tej części dokumentu postaramy się zasugerować pewne rozwiązania lub kierunki, których obranie byłoby z korzyścią dla poprawy sytuacji kobiet, a które mogą być inicjatywą polskich rad sportu.

Publikacja do pobrania w załączniku.


Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w sporcie. Dobre praktyki w Radach Sportu (Aleksandra Makuch) 01.01.1970 01:00 pdf 2,31 MB 30