Problem dyskryminacji i nierównego traktowania kobiet w sporcie ma charakter ogólnopolski. Konsekwencje to m.in. małe zainteresowanie kobiet aktywnym uprawianiem sportu (powszechnego i zawodowego), małe zaangażowanie w procesy decyzyjne i zarządzanie, większe nakłady finansowe na sport męski. To straty dla środowiska sportowego i społecznego: mniej możliwości sukcesów sportowych, zaprzepaszczanie potencjału zarządczego kobiet, ograniczanie rozwoju zawodowego kobiet w sporcie.


Idąc tym tropem, Fundacja Centrum Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych we współpracy z Klubem Sportowym Kontra zrealizowała projekt poświęcony wyrównywaniu szans kobiet w sporcie i w zarządzaniu nim, zatytułowany „Kobieca perspektywa w sporcie”. Wśród głównych celów projektu znalazło się:

1. motywowanie zarówno samych uczestniczek tj, kobiet zajmujących się zawodowo sportem, jak i ich otoczenia, do zmiany postaw oraz 

2. stworzenie warunków do większego angażowania się kobiet w procesy decyzyjne: 

na najniższym poziomie lokalnym (w małych klubach i związkach sportowych, nieformalnych grupach sportowych), 

na poziomie wojewódzkim 

na poziomie krajowym. 


Idąc tym tropem, Fundacja Centrum Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych we współpracy z Klubem Sportowym Kontra zrealizowała projekt poświęcony wyrównywaniu szans kobiet w sporcie i w zarządzaniu nim, zatytułowany „Kobieca perspektywa w sporcie”. Wśród głównych celów projektu znalazło się:
1. motywowanie zarówno samych uczestniczek tj, kobiet zajmujących się zawodowo sportem, jak i ich otoczenia, do zmiany postaw oraz 
2. stworzenie warunków do większego angażowania się kobiet w procesy decyzyjne: 
na najniższym poziomie lokalnym (w małych klubach i związkach sportowych, nieformalnych grupach sportowych), 
na poziomie wojewódzkim 
na poziomie krajowym. 

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Regulamin rekrutacji i udziału w Modelowym Pakiecie Wzmocnień 22.04.2022 12:23 pdf 142,9 KB 55
2 Wzór umowy 22.04.2022 12:24 pdf 151,07 KB 16
3 Karta Oceny MPW 22.04.2022 12:24 pdf 117,57 KB 14
4 Kobieca perspektywa zarządzania w sporcie Raport z badań uczestniczek korzystających z Modelowego Pakietu Wzmocnień oraz ich mentorek 01.01.1970 01:00 pdf 429,64 KB 7